Vi ser at bruk av hydrogen i anleggsbransjen er et «høna- og egget-problem». Maskiner vil ikke bli utviklet før et system for å skaffe hydrogen er etablert og denne etableringen kommer ikke før maskiner, som kan benytte hydrogen, er på plass. Derfor tar vi i Applied Hydrogen initiativet til å bygge om maskiner til hydrogendrift og å etablere en effektiv og praktisk forsyningsløsning for hydrogen til maskinene

Applied Hydrogen starter med et pilotprosjekt hvor vi bygger om en 30-tonns Volvo gravemaskin for bruk av hydrogen (H2) som brensel. Dieselmotoren vil bli erstattet med brenselceller sammen med en elektrisk motor. Vi planlegger å presentere en hydrogendrevet prototype høsten 2022. Et fylle- og transportsystem for hydrogen vil bli utviklet som en del av prosjektet, og dette skal sikre at vi kan fylle hydrogen på anleggsplassen uavhengig av offentlige fyllestasjoner.

Om oss

FinalColorChange.png
FinalColorChange.png

Møt

Applied Hydrogen er etablert av nøkkelpersoner fra teknologimiljøet på Kongsberg, Norge.

White Meeting Room
unnamed.jpg

Vidar Sten-Halvorsen,
General Manager

30 års erfaring fra olje- og gassindustrien med bakgrunn i måling, kontrollsystemer, prosess-systemer og brønnintervensjon. Forretningsutvikling og etablering av nye forretningsområder i Norge og internasjonalt. Etablert et «joint venture» og var direktør for dette de to første årene i Houston, Texas. En leder med stor teknologierfaring og flere patenter.

- Siv. Ing. maskin og bedriftsøkonomi fra NTNU

oddbjorn pic.png

Oddbjørn Bjerkvik
Engineering Manager

Oddbjørn har mer enn 20 års erfaring fra TechnipFMC der han jobbet med kontrollsystemer, teknologi for brønnintervensjon og systems engineering, han var sjefsingeniør innen brønnintervensjon siden 2012.  Han jobbet i to år som Site Supervisor i Nel Hydrogen før han begynte i Applied Hydrogen.

Sivilingeniør innen maskinteknikk fra NTNU og mastergrad i teknologiledelse fra NTNU, NHH og NUS (National University of Singapore).

_FLD2087.jpg

John A. Johansen, 
Teknisk direktør og styremedlem

Innovative entreprenør med suksess på flere områder og som har vært ansvarlig for undervanss-konntrollsystemer i TechnipFMC. Han har erfaring fra oljedivisjonen på Kongsberg Våpenfabrikk og har et stort antall patenter og utmerkelser innen tekonologi fra selskaper som jobber med undervannsteknologi.

- Siv. Ing. maskin fra NTNU med spesialisering på forbrenningmotorer

White Meeting Room
borger_2022.jpg

Borger Strand
 Senior SW Architect

Borger har 25 års erfaring fra IT-bransjen. IT-konsulent, programvareutvikling og webutvikling.

Software og hardwaredesign av embedded-systemer.

Han har tidligere vært seniorkonsulent hos Itum Notodden AS siden 2007.

 

-Ingeniørutdanning fra Trondheim Ingeniørhøgskole i mikroelektronikk.

unnamed_edited.jpg

Åge Ulserød
 Senior Advisor 

Teknolog, prosessutvikler og prosjektleder på tvers av mange bransjer gjennom en lang karriere. En av de tidlige bidragsyterne til bransjestandarden for simuleringsverktøy, OLGA i Hydro, konsulent i Tekniske sikkerhetsstudier/risikovurderinger for Lloyds Register, Business process manager - prosjektleder/Hydro Aluminium Automotive og hos Precision Subsea.

-M.Sc, og Ph.D. i termodynamikk, forbrenningsvarme og masseoverføring fra NTNU. 

White Meeting Room
unnamed (3).jpg

Christina Johansen,
Board Chairperson

Senior visepresident for produktledelse ved TechnipFMC med over 24 års ledelseserfaring innen teknologi, engineering, drift og ledelse. Hun er viseformann i OG21-styre og sitter i styret for Norsk Industri, Olje og Gass.

- Bachelor maskin fra Rice University i Houston, Texas, EMBA i Energiledelse fra BI Oslo, IFP i Paris og Nanyang Teknologiske Universitet i Singapore.

unnamed (1).jpg

Hallgeir Lie,
Styremedlem

Leder og medeier i Tveito Maskin AS og med erfaring fra anleggsindustrien siden 1997. Prosjektleder og plass-sjef hos Arne Olav Lund, Tjønheim Anleggsdrift og Ingeniørvesenet Ås kommune. 

 

- Ingeniørutdanning fra Telemark Ingeniørhøyskole.

Melanie.jpg

Melanie Brooks,
Styremedlem

Leder for bærekraft, CARN Capital. Hun har arbeidet med bærekarftige løsninger i finansindustrien i over 13 år I Norge, USA og Frankrike. Hun har tidligere vært ansatt i Oljefondet, Folketrygdfondet og Société Générale, og var med på å etablere NORSIF (Norwegian Forum for Responsible and Sustainable Investment). Hun sitter også i styrene for Lakers Group og UpNorway.

 

- «Post-Graduate» diplom i finansstrategi fra Said Business School, Oxford, master i utviklingsstudier fra NMBU og en bachelor I antropologi fra universitet I New Mexico.